Jagiellonian University Repository

Co czytać : kobiety, które tworzyły fizykę jądrową : Maria Skłodowska-Curie, Lise Meintner, Irena Joliot-Curie

pcg.skipToMenu

Co czytać : kobiety, które tworzyły fizykę jądrową : Maria Skłodowska-Curie, Lise Meintner, Irena Joliot-Curie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa