Jagiellonian University Repository

Edukacja szkolna w Cesarstwie Austro-Węgierskim w czasach Mariana Smoluchowskiego

pcg.skipToMenu

Edukacja szkolna w Cesarstwie Austro-Węgierskim w czasach Mariana Smoluchowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Gołąb-Meyer, Zofia pl
dc.date.accessioned 2020-05-19T10:56:11Z
dc.date.available 2020-05-19T10:56:11Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1234-4729 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156109
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Edukacja szkolna w Cesarstwie Austro-Węgierskim w czasach Mariana Smoluchowskiego pl
dc.title.alternative School education in the Austro-Hungarian Empire in the days of Marian Smoluchowski pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 22-33 pl
dc.identifier.weblink http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/137064102/04+Edukacja+w+czasach+Smoluch_5+zgm.pdf pl
dc.description.number 137 pl
dc.title.journal Foton pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-29 pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa