Jagiellonian University Repository

Andrzej Kazimierz Banach (14 I 1944-7 IV 2019)

pcg.skipToMenu

Andrzej Kazimierz Banach (14 I 1944-7 IV 2019)

Show full item record

dc.contributor.author Pudłocki, Tomasz [SAP11019900] pl
dc.date.accessioned 2020-05-18T09:19:51Z
dc.date.available 2020-05-18T09:19:51Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0023-5903 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156007
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Andrzej Kazimierz Banach (14 I 1944-7 IV 2019) pl
dc.title.alternative Andrzej Kazimierz Banach (14 I 1944-7 IV 2019) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 211-215 pl
dc.identifier.weblink https://rcin.org.pl/dlibra/publication/153275/edition/123075 pl
dc.description.volume 127 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.identifier.eissn 2451-1315 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-05 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa