Jagiellonian University Repository

Impact of developmental origin, niche mechanics and oxygen availability on osteogenic differentiation capacity of mesenchymal stem/stromal cells

pcg.skipToMenu

Impact of developmental origin, niche mechanics and oxygen availability on osteogenic differentiation capacity of mesenchymal stem/stromal cells

Show full item record

dc.contributor.author Bryniarska, Natalia pl
dc.contributor.author Kubiak, Andrzej pl
dc.contributor.author Łabędź-Masłowska, Anna [SAP14006686] pl
dc.contributor.author Zuba-Surma, Ewa [SAP12019984] pl
dc.date.accessioned 2020-05-18T09:10:27Z
dc.date.available 2020-05-18T09:10:27Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0001-527X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156006
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Impact of developmental origin, niche mechanics and oxygen availability on osteogenic differentiation capacity of mesenchymal stem/stromal cells pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 491-498 pl
dc.subject.en mesenchymal stem/ stromal cells pl
dc.subject.en dental pulp stem cells pl
dc.subject.en ossification pl
dc.subject.en neural crest pl
dc.subject.en hypoxia pl
dc.subject.en bone repair pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.18388/abp.2019_2893 pl
dc.identifier.eissn 1734-154X pl
dc.title.journal Acta Biochimica Polonica pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biologii Komórki pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa