Jagiellonian University Repository

Grecy, Witkacy i Czysta forma w literaturze

pcg.skipToMenu

Grecy, Witkacy i Czysta forma w literaturze

Show full item record

dc.contributor.author Bizoń, Michał [SAP14007568] pl
dc.date.accessioned 2020-05-15T15:10:28Z
dc.date.available 2020-05-15T15:10:28Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0035-9599 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155964
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Grecy, Witkacy i Czysta forma w literaturze pl
dc.title.alternative Greeks, Witkacy and Pure form in literature pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 85-95 pl
dc.identifier.weblink https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2019.006/17560 pl
dc.abstract.pl Tekst jest próbą odczytania twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza z perspektywy starożytnika. Na pierwszy rzut oka twórczość Witkacego niewiele oferuje badaczowi starożytności. Kontekst twórczości artystycznej Witkacego tworzą nurty malarskie i teatralne przełomu XIX i XX wieku. Tymczasem swoją filozofię artysta rozwijał w dyskusji ze współczesnymi mu nurtami fizykalizmu, fenomenologii i filozofii języka. Trudno też określić, na ile znał języki i teksty starożytne, na które powołuje się sporadycznie. Niemniej przy uważnej lekturze pism Witkacego okazuje się, że łączyło go z tradycją klasyczną więcej, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. W tekście analizuję związki twórczości literackiej i filozoficznej Witkacego ze starożytnością grecką. Rozpatruję wpływ teatru greckiego na koncepcję teatru formistycznego, a następnie porównuję krytykę niebędącej dziełem sztuki powieści u Witkacego z funkcją utworów literackich w Grecji klasycznej oraz ich krytyką, w szczególności ze strony Platona. pl
dc.abstract.en The text is an attempt to read the works by Stanisław Ignacy Witkiewicz from the perspective of antiquity. At first, Witkacy’s works do not offer much to the researcher dealing with antiquity. The context of Witkacy’s artistic creativity is shaped by trends in painting and theatre at the turn of the 19th and 20th centuries. He developed his philosophy in a discussion with contemporary trends in physicalism, phenomenology and philosophy of language. It is also difficult to determine how deep his knowledge of languages and ancient texts was, and to which he refers only sporadically. Nevertheless, when carefully reading Witkacy’s writings, he turns out to have more in common with classical tradition than one might initially think. In the text, I analyze the links between the literary and philosophical work by Witkacy and Greek antiquity. Firstly, I examine the influence of the Greek theatre on the concept of the formist theater and then compare Witkacy’s criticism of the novel not considered a work of art with the function literary works played in ancient Greece and their criticism, in particular from Plato. pl
dc.subject.pl Witkacy pl
dc.subject.pl starożytna Grecja pl
dc.subject.pl Czysta forma pl
dc.subject.pl Grecy pl
dc.subject.pl teatr pl
dc.subject.pl powieść pl
dc.subject.en Witkacy pl
dc.subject.en ancient Greece pl
dc.subject.en Pure form pl
dc.subject.en Greeks pl
dc.subject.en theatre pl
dc.subject.en novel pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.12775/RF.2019.006 pl
dc.identifier.eissn 2545-3173 pl
dc.title.journal Ruch Filozoficzny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-15 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska