Jagiellonian University Repository

Wpływ wielkości lewego przedsionka na skuteczność ablacji RF u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków poddanych operacji wymiany zastawki mitralnej : obserwacje roczne

pcg.skipToMenu

Wpływ wielkości lewego przedsionka na skuteczność ablacji RF u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków poddanych operacji wymiany zastawki mitralnej : obserwacje roczne

Show full item record

dc.contributor.author Myrdko, Tomasz pl
dc.contributor.author Rudziński, Paweł [SAP20001479] pl
dc.contributor.author Śnieżek-Maciejewska, Maria [SAP20000865] pl
dc.contributor.author Piątek, Jacek pl
dc.contributor.author Sadowski, Jerzy [SAP20000864] pl
dc.date.accessioned 2020-05-14T12:35:46Z
dc.date.available 2020-05-14T12:35:46Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1731-5530 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155879
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ wielkości lewego przedsionka na skuteczność ablacji RF u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków poddanych operacji wymiany zastawki mitralnej : obserwacje roczne pl
dc.title.alternative Influence of the size of the left atrium on efficiency of RFablationin patients with permanent AF undergoing concomitant mitral valve replacement : results after one year pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 366-369 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 369 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Kardiochirurgia-Doroslych-Wplyw-wielkosci-lewego-przedsionka-na-skutecznosc-ablacji-RF-u-pacjentow-z-utrwalonym-migotaniem-przedsionkow-poddanych-operacji-wymiany-zastawki-mitralnej-8211-obserwacje-ro,40,9652,1,1.html pl
dc.subject.pl migotanie przedsionków pl
dc.subject.pl ablacja endokar­dialna pl
dc.subject.pl radiofrequency pl
dc.subject.en atrial fibrillation pl
dc.subject.en endocardialablation pl
dc.subject.en radiofre­quency pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 1897-4252 pl
dc.title.journal Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-14 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa