Jagiellonian University Repository

Spektrofotometryczne oznaczanie jonów jodkowych w reakcji z chloraminą T oraz BrO{_{3}}^{6}z Br^{6} z wykorzystaniem efektu wzmocnienia

pcg.skipToMenu

Spektrofotometryczne oznaczanie jonów jodkowych w reakcji z chloraminą T oraz BrO{_{3}}^{6}z Br^{6} z wykorzystaniem efektu wzmocnienia

Show full item record

dc.contributor.author Rzeszutko, Włodzimierz pl
dc.contributor.author Apola, Anna [SAP20001675] pl
dc.date.accessioned 2020-05-13T16:19:35Z
dc.date.available 2020-05-13T16:19:35Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 0035-7715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155855
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Spektrofotometryczne oznaczanie jonów jodkowych w reakcji z chloraminą T oraz BrO{_{3}}^{6}z Br^{6} z wykorzystaniem efektu wzmocnienia pl
dc.title.alternative Spectrophotometric determination of iodide ions in reaction with chloramine T and bromate and bromide ions using amplification procedure pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 353-359 pl
dc.identifier.weblink http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/spektrofotometryczne-oznaczanie-jonow-jodkowych-w-reakcji-z-chloramina-t-oraz-bro3-z-br-z-wykorzystaniem-efektu-wzmocnienia?lang=pl pl
dc.abstract.pl Przedstawiono metodę oznaczania jonów jodkowych z wykorzystaniem reakcji z chloraminą T. Opracowano sposób ilościowego oznaczania małych zawartości jonów jodkowych z wykorzystaniem reakcji amplifikacji przy zastosowaniu bromu wydzielonego z kładu bromian (V) - bromek pl
dc.abstract.en A method for the determination of iodide ions in reaction with chloramine T is presented. There has been developed a method for the quantitative determination of small content of iodide ions making use of amplification reaction with bromine educed from bromate (V) - bromide system. pl
dc.description.volume 52 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2451-2311 pl
dc.title.journal Roczniki Państwowego Zakładu Higieny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-13 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Chemii Analitycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska