Jagiellonian University Repository

Atypical subtrochanteric fractures after long-term bisphosphonate therapy

pcg.skipToMenu

Atypical subtrochanteric fractures after long-term bisphosphonate therapy

Show full item record

dc.contributor.author Czerwiński, Edward [SAP20000076] pl
dc.date.accessioned 2020-05-13T10:42:00Z
dc.date.available 2020-05-13T10:42:00Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0423-104X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155829
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Atypical subtrochanteric fractures after long-term bisphosphonate therapy pl
dc.title.alternative Atypowe złamania podkrętarzowe po długoterminowym leczeniu bisfosfonianami pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 84-87 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 87 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/25313 pl
dc.subject.pl osteoporoza pl
dc.subject.pl bisfosfoniany pl
dc.subject.pl złamania atypowe pl
dc.subject.pl złamania zmęczeniowe pl
dc.subject.en osteoporosis pl
dc.subject.en bisphosphonates pl
dc.subject.en atypical fractures pl
dc.subject.en fatigue fractures pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2299-8306 pl
dc.title.journal Endokrynologia Polska pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-13 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa