Jagiellonian University Repository

Age, place of living and education influences the pregnancy universal thyroid function screening program attendance : questionnaire study

pcg.skipToMenu

Age, place of living and education influences the pregnancy universal thyroid function screening program attendance : questionnaire study

Show full item record

dc.contributor.author Milewicz, Tomasz [SAP20001252] pl
dc.contributor.author Żuk, Małgorzata pl
dc.contributor.author Stochmal, Ewa [SAP20001299] pl
dc.contributor.author Hubalewska-Dydejczyk, Alicja [SAP20000153] pl
dc.contributor.author Galicka-Latała, Danuta [SAP20000900] pl
dc.contributor.author Juszczyk, Leszek pl
dc.contributor.author Krzysiek, Józef [SAP20000266] pl
dc.date.accessioned 2020-05-13T10:04:12Z
dc.date.available 2020-05-13T10:04:12Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0423-104X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155828
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Age, place of living and education influences the pregnancy universal thyroid function screening program attendance : questionnaire study pl
dc.title.alternative Wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie wpływają na zgłaszalność ciężarnych do badań przesiewowych funkcji tarczycy : badanie ankietowe pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 416-420 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 419 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/25242 pl
dc.subject.pl TSH pl
dc.subject.pl ciąża pl
dc.subject.pl badania przesiewowe pl
dc.subject.en TSH pl
dc.subject.en pregnancy pl
dc.subject.en screening test pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.eissn 2299-8306 pl
dc.title.journal Endokrynologia Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-13 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Endokrynologii pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Endokrynologii Ginekologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa