Jagiellonian University Repository

Wpływ zastosowanych gestagenów w ciągłej hormonalnej terapii zastępczej na wydzielanie insulinotropowego peptydu zależnego od glukozy i peptydu glukanopodobnego 1 u kobiet po menopauzie

pcg.skipToMenu

Wpływ zastosowanych gestagenów w ciągłej hormonalnej terapii zastępczej na wydzielanie insulinotropowego peptydu zależnego od glukozy i peptydu glukanopodobnego 1 u kobiet po menopauzie

Show full item record

dc.contributor.author Rogatko, Iwona [SAP20001332] pl
dc.contributor.author Milewicz, Tomasz [SAP20001252] pl
dc.contributor.author Krzysiek, Józef [SAP20000266] pl
dc.contributor.author Sztefko, Krystyna [SAP20001095] pl
dc.date.accessioned 2020-05-12T13:54:16Z
dc.date.available 2020-05-12T13:54:16Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1643-8876 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155766
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ zastosowanych gestagenów w ciągłej hormonalnej terapii zastępczej na wydzielanie insulinotropowego peptydu zależnego od glukozy i peptydu glukanopodobnego 1 u kobiet po menopauzie pl
dc.title.alternative Influence of gestagens used in hormonal replacement therapy on the secretion of GIP, GLP-1 in postmenopausal women pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 397-401 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Influence-of-gestagens-used-in-hormonal-replacement-therapy-on-the-secretion-of-GIP-GLP-1-in-postmenopausal-women,4,15865,1,1.html pl
dc.abstract.pl Cel pracy: Ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej na wydzielanie insulinotropowego peptydu zależnego od glukozy (glucose-dependent insulinotropic peptide - GIP) i peptydu glukanopodobnego 1 (glukagon like-peptide-1 - GLP-1) w zależności od rodzaju zastosowanego gestagenu u kobiet po menopauzie. Materiał i metody: Badaniem objęto 105 kobiet po menopauzie (średnia wieku 59,0 ±3,4 roku). Grupa I - 32 pacjentki, które otrzymywały 17-b-estradiol przezskórnie z doustną suplementacją dydrogesteronem. Grupa II - 30 pacjentek otrzymywało doustnie: 17-b-estradiol i dydrogesteron. Grupa III - 15 kobiet suplementowanych przezskórnie 17-b-estradiolem i doustnie medroksyprogesteronem. Grupa IV - 10 pacjentek otrzymujących doustnie 17-b-estradiol i noretisteron. Krew pobierano do probówek z EDTA i aprotyniną. U wszystkich kobiet wykonywano oznaczenia GIP, GLP-1 przed wprowadzeniem leczenia i po 6 mies. od zastosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ). Insulinotropowy peptyd zależny od glukozy i peptyd GLP-1 oznaczane na czczo i 60 min po posiłku. Wyniki: W grupach I i II po wprowadzeniu HTZ stężenia GIP i GLP-1 zarówno przed posiłkiem, jak i po posiłku uległy zmniejszeniu. W grupie III GIP na czczo i po posiłku uległ nieznacznemu zmniejszeniu, natomiast GLP-1 pozostawał na niezmienionym poziomie. W grupie IV nie odnotowano zmian w stężeniach GIP i GLP-1 przed wprowadzeniem HTZ i po jej wprowadzeniu. Wniosek: Zmniejszenie stężenia hormonów inkretynowych osi jelitowo-trzustkowej (GIP, GLP-1) zależy nie tylko od rodzaju zastosowanego schematu leczenia (terapia transdermalna, doustna), ale również od rodzaju zastosowanego gestagenu w HTZ. pl
dc.abstract.en Aim of the study: To evaluate GIP and GLP-1 secretion in postmenopausal women on the HRT in relation to gestagen used. Material and method: 105 postmenopausal women (mean age 59.0 ±3.4 years) were included in the study. Group I (n = 32) consisted of women treated with oral dydrogesterone and transdermal 17-b- estradiol. Group II (n = 30) was treated with 17-b-estradiol and dydrogesterone orally. Group III (n = 15) received 17-b-estradiol transdermally and medroxyprogesterone orally. Women from group IV (n = 10) received 17-b-estradiol and noretisterone orally. Blood was taken twice – before and 60 min. after the meal - to the chilled tubes with EDTA and aprotinin. Such a protocol was used before the HRT began and in the 6th month of the HRT. Results: The HRT resulted in diminished plasma concentration of GIP and GLP-1 in both group I and II - before and after the meal (p < 0.05). In group III the same tendency in GIP levels was observed but the differences were not statistically significant. The GLP-1 concentrations were not affected by HRT, as well as GIP and GLP-1 levels in group IV. Conclusion: The plasma concentration of incretins (GIP and GLP-1) depends on the route of HRT delivery and on the kind of gestagen used. pl
dc.subject.pl kobiety po menopauzie pl
dc.subject.pl 17-b-estradiol pl
dc.subject.pl dydrogesteron pl
dc.subject.pl medroksyprogesteron pl
dc.subject.pl noretisteron pl
dc.subject.en postmenopausal women pl
dc.subject.en 17-b-estradiol pl
dc.subject.en dydrogesterone pl
dc.subject.en medroxyprogesterone pl
dc.subject.en noretisterone pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 6 pl
dc.identifier.eissn 2299-0038 pl
dc.title.journal Przegląd Menopauzalny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-12 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Endokrynologii Ginekologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa