Jagiellonian University Repository

Guzy endokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

pcg.skipToMenu

Guzy endokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

Show full item record

dc.contributor.author Rydzewska, Grażyna pl
dc.contributor.author Cichocki, Andrzej pl
dc.contributor.author Ćwikła, Jarosław pl
dc.contributor.author Kos-Kudła, Beata pl
dc.contributor.author Krzyżanowska-Świniarska, Barbara pl
dc.contributor.author Nasierowska-Guttmejer, Anna pl
dc.contributor.author Szawłowski, Andrzej pl
dc.contributor.author Tomaszewska, Romana [SAP20000723] pl
dc.contributor.author Hubalewska-Dydejczyk, Alicja [SAP20000153] pl
dc.contributor.author pozostali uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu pl
dc.date.accessioned 2020-05-12T11:35:45Z
dc.date.available 2020-05-12T11:35:45Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 0423-104X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155763
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Guzy endokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych) pl
dc.title.alternative Endocrine tumors of the stomach and duodenum (including gastrinoma) - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumors) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-67 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 67. pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/25581 pl
dc.subject.pl guzy neuroendokrynne pl
dc.subject.pl żołądek pl
dc.subject.pl dwunastnica pl
dc.subject.pl postępowanie pl
dc.subject.en neuroendocrine tumors pl
dc.subject.en stomach pl
dc.subject.en duodenum pl
dc.subject.en guidelines pl
dc.description.volume 59 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2299-8306 pl
dc.title.journal Endokrynologia Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-12 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Endokrynologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa