Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

UV-B induces chloroplast movements in a phototropi ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Małopolskie Centrum Biotechnologii Not affiliated
Hermanowicz Paweł
Banaś Agnieszka
Sztatelman Olga
Gabryś Halina
Łabuz Justyna

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Małopolskie Centrum Biotechnologii
Hermanowicz Paweł
Banaś Agnieszka
Sztatelman Olga
Gabryś Halina
Łabuz Justyna

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Małopolskie Centrum Biotechnologii
Hermanowicz Paweł
Banaś Agnieszka
Sztatelman Olga
Gabryś Halina
Łabuz Justyna