Jagiellonian University Repository

Nietrzymanie moczu i stolca, zaburzenia statyki dna miednicy oraz zaburzenia życia seksualnego a nadwaga, otyłość i zespół metaboliczny

pcg.skipToMenu

Nietrzymanie moczu i stolca, zaburzenia statyki dna miednicy oraz zaburzenia życia seksualnego a nadwaga, otyłość i zespół metaboliczny

Show full item record

dc.contributor.author Krotkiewski, Marcin pl
dc.contributor.author Stangel-Wójcikiewicz, Klaudia [SAP20002572] pl
dc.contributor.author Mika, Marcin [SAP20014314] pl
dc.contributor.author Jach, Robert [SAP20001622] pl
dc.date.accessioned 2020-05-12T08:53:49Z
dc.date.available 2020-05-12T08:53:49Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1643-8876 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155747
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nietrzymanie moczu i stolca, zaburzenia statyki dna miednicy oraz zaburzenia życia seksualnego a nadwaga, otyłość i zespół metaboliczny pl
dc.title.alternative Urinary and fecal incontinence, pelvic floor disorders, sexual dysfunction and overweight, obesity and metabolic syndrome pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 115-118 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Urinary-and-fecal-incontinence-pelvic-floor-disorders-sexual-dysfunction-and-overweight-obesity-and-metabolic-syndrome,4,18531,1,1.html pl
dc.abstract.pl Nietrzymanie moczu, nietrzymanie stolca, zaburzenia seksualne u kobiet i zaburzenia erekcji występują znamiennie częściej u osób z nadwagą i otyłością. Nietrzymanie moczu częściej stwierdza się u kobiet z otyłością brzuszną (wisceralną) i wiąże się ze zwiększonym ciśnieniem w jamie brzusznej zwiększającym wtórnie ciśnienie w pęcherzu. Zaburzenia życia seksualnego są szczególnie częste u kobiet z towarzyszącym otyłości nietrzymaniem moczu, stolca, upośledzeniem czynności zwieraczy i wypadaniem narządów miednicy mniejszej. Nietrzymanie moczu u kobiet i zaburzenia erekcji u mężczyzn są wprost proporcjonalne do obecności poszczególnych składowych zespołu metabolicznego: hiperlipemii, hiperglikemii, zwiększonego stężenia CRP (C-reactive protein), czynnika martwicy nowotworów α (tumor necrosis factor α - TNF-α), interleukiny 6 (IL-6), IL-8, IL-18, nadciśnienia, zmian miażdżycowych w naczyniach i stłuszczenia wątroby. W patologii zaburzeń erekcji ważne jest typowe dla zespołu metabolicznego upośledzenie syntezy tlenku azotu odpowiedzialnego za rozszerzenie naczyń. Leczenie dietetyczne, zwiększenie wysiłku fizycznego, a u osób z otyłością powyżej 30. roku życia leczenie chirurgiczne znacząco ograniczają wyżej wymienione objawy. pl
dc.abstract.en Urinary incontinence, fecal incontinence, sexual dysfunction and erectile dysfunction show higher prevalence in overweight and obese people. Urinary incontinence is more common in women with abdominal obesity (visceral obesity) and is associated with elevated abdominal pressure that causes secondary pressure in bladder. Sexual dysfunctions are more common in women due to their excessive weight. They might experience urinary and/or fecal incontinence, impairment of sphincter muscles and drop of pelvic organs. The urinary incontinence in women and erectile dysfunction in men show a clear correlation with the presence of indices of the metabolic syndrome [hyperlipidemia, hyperglycemia, elevated CRP (C-reactive protein), TNF-α (tumor necrosis factor), IL-6 (interleukin), IL-8 (chemokine), hypertension and atherosclerotic changes in blood vessels]. The occurrence of erectile dysfunction in men is closely associated and proportional to the severity of the metabolic syndrome. Decreased production of nitric oxide (NO) with the consecutive impairment of vasodilatation is a causal factor contributing to this disorder. The use of dietary treatment, increased physical activity, and in morbid obese persons over 30 years of age, surgical treatment is contributing to remarkable symptomatological improvement. Because of poor self reporting, medical staff should pay more attention to sexual dysfunction, fecal and urine incontinence in women and erectile dysfunction in men (which are not spontaneously reported) and their association with overweight and the metabolic syndrome. There is also a need for follow-up on potential improvements and effectiveness of therapy which should obligatorily include the reduction of body weight. pl
dc.subject.pl nietrzymanie moczu pl
dc.subject.pl nietrzymanie stolca pl
dc.subject.pl życie seksualne pl
dc.subject.pl otyłość pl
dc.subject.pl zespół metaboliczny pl
dc.subject.en urinary incontinence pl
dc.subject.en fecal incontinence pl
dc.subject.en sexual life pl
dc.subject.en obesity pl
dc.subject.en metabolic syndrome pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2299-0038 pl
dc.title.journal Przegląd Menopauzalny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-12 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Endokrynologii Ginekologicznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Ginekologii i Onkologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa