Jagiellonian University Repository

"Chorzenie ciała" i "Nierząd mózgu" : w poszukiwaniu języka przekładu prozy Janka Policia Kamova

pcg.skipToMenu

"Chorzenie ciała" i "Nierząd mózgu" : w poszukiwaniu języka przekładu prozy Janka Policia Kamova

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska