Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z cyklu "Lustro mediów" pt. "Social media - od wolności słowa do mowy nienawiści", Gdańsk, 8 listopada 2019 r.

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z cyklu "Lustro mediów" pt. "Social media - od wolności słowa do mowy nienawiści", Gdańsk, 8 listopada 2019 r.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa