Jagiellonian University Repository

Typ i czas stosowania diety wegetariańskiej a surowicze stężenie witaminy B12

pcg.skipToMenu

Typ i czas stosowania diety wegetariańskiej a surowicze stężenie witaminy B12

Show full item record

dc.contributor.author Chabasińska, Małgorzata pl
dc.contributor.author Przysławski, Juliusz pl
dc.contributor.author Lisowska, Aleksandra pl
dc.contributor.author Schlegel-Zawadzka, Małgorzata [SAP20000407] pl
dc.contributor.author Grzymisławski, Marian pl
dc.contributor.author Walkowiak, Jarosław pl
dc.date.accessioned 2020-05-06T16:51:31Z
dc.date.available 2020-05-06T16:51:31Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1895-5770 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155480
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Typ i czas stosowania diety wegetariańskiej a surowicze stężenie witaminy B12 pl
dc.title.alternative Type and length of vegetarian diet and serum vitamin B12 concentrations pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-67 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Type-and-length-of-vegetarian-diet-and-serum-vitamin-B-12-concentrations,41,10225,1,1.html pl
dc.abstract.pl Wstęp: Podstawową zasadą diety wegetariańskiej jest unikanie produktów pochodzenia zwierzęcego. Klasycznym negatywnym skutkiem tej diety jest niedobór witaminy B12. Ocena ustrojowych zasobów tej witaminy jest konieczna w celu wprowadzenia suplementacji w przypadku stwierdzenia jej niedoborów. Współczesna dieta wegetariańska obejmuje podaż gotowych półproduktów i produktów. Cel: Ocena wpływu diety wegetariańskiej na ustrojowe zasoby witaminy B12. Materiał i metody: Badaniami objęto 118 wegetarian (40 wegan, 24 laktowegetarian oraz 54 laktoowowegetarian) oraz 90 osób odżywiających się tradycyjnie. Krócej niż 5 lat pozostawało na diecie 53 wegetarian, natomiast 65 osób dłużej niż 5 lat. U wszystkich badanych oznaczono surowicze stężenia witaminy B12. Wyniki: W grupie wegetarian stosujących dietę dłużej niż 5 lat stężenia witaminy B12 były istotnie statystycznie niższe (Xśr. ± SEM 254±10 pg/ml) niż w grupie osób zdrowych (364±14 pg/ml). Najwyższe surowicze stężenia witaminy B12 (336±10 pg/ml) zaobserwowano u laktoowowegetarian, a najniższe u wegan (281±37 pg/ml). Obniżone stężenia witaminy B12 stwierdzono u 24 (60%) wegan i u 1 osoby (4,2%) stosującej dietę laktowegetariańską. Wnioski: U wegetarian dochodzi do istotnego obniżenia surowiczych stężeń witaminy B12. Dla ustrojowych zasobów witaminy B12, oprócz rodzaju diety, decydujące znaczenie ma także czas jej stosowania. Najbardziej restrykcyjna jest dieta wegańska. Tym samym jej prowadzenie, a zwłaszcza diety wegańskiej, wymaga systematycznej kontroli surowiczych stężeń witaminy B12. pl
dc.abstract.en Introduction: Avoiding animal products is the basic principle of a vegetarian diet. Deficiency of vitamin B12 is its classic negative effect. The assessment of vitamin B12 resources is necessary to introduce supplementation in case of deficiency. A modern vegetarian diet includes the intake of semi-ready and ready-to-use products. Aim: Assessment of the influence of a modern vegetarian diet on vitamin B12 resources. Material and methods: The study comprised 118 vegetarians (40 vegans, 24 lacto vegetarians and 54 lacto-ovo vegetarians) and 90 omnivores. 53 vegetarians had been on the diet for less than 5 years and 65 for more than 5 years. Serum vitamin B12 concentrations were analyzed in all studied subjects. Results: Long-term vegetarians had lower vitamin B12 concentrations (Xśr. ± SEM: 254±10 pg/ml) than healthy subjects (364±14 pg/ml). Levels of vitamin B12 were highest in lacto-ovo vegetarians (336±10 pg/ml) and lowest in vegans (281±37 pg/ml). Vitamin B12 deficiency was found in 24 (60%) vegans and in 1 (4.2%) lacto-vegetarian. Conclusions: In modern vegetarians a significant decrease of vitamin B12 concentration is found. The type of diet and length of its application has a crucial role for vitamin B12 body resources. A vegan diet is the most restrictive in this respect. Thus a vegetarian diet, especially a vegan one, demands systematic control of serum vitamin B12 concentrations. pl
dc.subject.pl wegetarianie pl
dc.subject.pl dieta pl
dc.subject.pl witamina B12 pl
dc.subject.en vegetarian pl
dc.subject.en diet pl
dc.subject.en vitamin B12 pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1897-4317 pl
dc.title.journal Przegląd Gastroenterologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-06 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa