Jagiellonian University Repository

Pozycja samorządu terytorialnego w systemie politycznym : zagadnienia teoretyczne i polska praktyka ustrojowa : uwagi do badań politologicznych

pcg.skipToMenu

Pozycja samorządu terytorialnego w systemie politycznym : zagadnienia teoretyczne i polska praktyka ustrojowa : uwagi do badań politologicznych

Show full item record

dc.contributor.author Szczerski, Krzysztof [SAP11017402] pl
dc.contributor.editor Szlachta, Bogdan [SAP11013258] pl
dc.date.accessioned 2020-05-05T22:49:37Z
dc.date.available 2020-05-05T22:49:37Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7571-148-6 (t. 2) pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155410
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Pozycja samorządu terytorialnego w systemie politycznym : zagadnienia teoretyczne i polska praktyka ustrojowa : uwagi do badań politologicznych pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM pl
dc.description.physical 439-453 pl
dc.description.additional Przypisy pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/321 pl
dc.subject.pl polityka pl
dc.subject.pl historia pl
dc.subject.pl prawo pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl księga pamiątkowa pl
dc.subject.pl politologia pl
dc.description.volume 2 pl
dc.title.container Myśl i polityka : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-10 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 39; liczba stron 588; liczba arkuszy wydawniczych 14,7; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska