Jagiellonian University Repository

Kolej jako sposób przekraczania granicy między Polską a Ukrainą : ocena stanu obecnego w 2019 r. i rekomendacje

pcg.skipToMenu

Kolej jako sposób przekraczania granicy między Polską a Ukrainą : ocena stanu obecnego w 2019 r. i rekomendacje

Show full item record

dc.contributor.author Porzycki, Marek [SAP11118167] pl
dc.date.accessioned 2020-05-05T19:02:22Z
dc.date.available 2020-05-05T19:02:22Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn brak pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155356
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kolej jako sposób przekraczania granicy między Polską a Ukrainą : ocena stanu obecnego w 2019 r. i rekomendacje pl
dc.title.alternative Railway as the means of crossing the border between Poland and Ukraine : an assessment of present situation in 2019 and recommendations pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Instytut Wolności pl
dc.pubinfo Kijów : Europe without Barriers pl
dc.description.physical 27-33 pl
dc.identifier.weblink https://instytutwolnosci.pl/wp-content/uploads/2019/09/Granica-z-ludzka-twarza-rekomendacje-PL.pdf pl
dc.abstract.pl Rozdział opisujący stan pasażerskich połączeń kolejowych między Polską a Ukrainą i przedstawiający rekomendacje zmian w tym zakresie, opublikowany w ramach kompleksowego raportu dotyczącego zarządzania granicą polsko-ukraińską pl
dc.abstract.en A chapter on passenger rail connections between Poland and Ukraine, including recommendations for their improvement. Published as part of a comprehensive report on the management of the Polish-Ukrainian border pl
dc.subject.pl granica pl
dc.subject.pl ruch kolejowy pl
dc.subject.en border pl
dc.subject.en rail traffic pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Granica z ludzką twarzą : rekomendacje pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-03 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Polityki Gospodarczej pl
dc.subtype Report pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.sourceinfo liczba autorów 6; liczba stron 47; liczba arkuszy wydawniczych 3; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)