Jagiellonian University Repository

Mucosal lesions of the gastric mucosa in adult patients with coeliac disease

pcg.skipToMenu

Mucosal lesions of the gastric mucosa in adult patients with coeliac disease

Show full item record

dc.contributor.author Zwolińska-Wcisło, Małgorzata [SAP20001665] pl
dc.contributor.author Tomaszewska, Romana [SAP20000723] pl
dc.contributor.author Rozpondek, Piotr [USOS53268] pl
dc.contributor.author Przybylska-Feluś, Magdalena [SAP20012342] pl
dc.contributor.author Mach, Tomasz [SAP20000124] pl
dc.date.accessioned 2020-05-05T13:40:33Z
dc.date.available 2020-05-05T13:40:33Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1895-5770 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155303
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Mucosal lesions of the gastric mucosa in adult patients with coeliac disease pl
dc.title.alternative Zmiany w błonie śluzowej żołądka u dorosłych chorych na celiakię pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 291-298 pl
dc.description.additional Na pub. aut. podpis.: Magdalena Przybylska pl
dc.abstract.pl Wstęp: Celiakia jest przewlekłą chorobą zapalną przewodu pokarmowego o podłożu autoimmunologicznym, występującą u osób predysponowanych genetycznie. Znaczenie zmian patologicznych w błonie śluzowej żołądka u chorych na celiakię i ich wpływ na przebieg kliniczny tej choroby nie zostały dotąd w pełni poznane. Cel: Ocena częstości występowania zmian histopatologicznych w błonie śluzowej żołądka u dorosłych osób z celiakią oraz wpływu tych zmian na obraz kliniczny choroby. Materiał i metody: Do badań włączono 90 pacjentów, w tym 35 chorych na celiakię i 55 osób z objawami dyspeptycznymi (grupa kontrolna). Obejmowały one wywiad chorobowy, badanie przedmiotowe, badania krwi oraz panendoskopię. Wycinki z błony śluzowej żołądka i części pozaopuszkowej dwunastnicy barwiono hematoksyliną i eozyną. Oceniano nasilenie zmian zapalnych oraz liczbę limfocytów śródnabłonkowych (intraepithelial lymphocytes - IEL). Za pomocą badania immunohistochemicznego z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych anty-CD3+ identyfikowano limfocyty CD3+. Ocenę bioptatów z dwunastnicy w kierunku celiakii wykonano zgodnie z klasyfikacją Marsha. Wyniki: U chorych na celiakię, zarówno nieleczonych, jak i leczonych dietą bezglutenową, obserwowano wzrost IEL, jednak ich liczba była znamiennie większa u chorych niestosujących diety bezglutenowej. Limfocytarne zapalenie żołądka rozpoznano u 8,6% chorych na celiakię. Osoby te podawały nasilone dolegliwości dyspeptyczne. W badaniu immunohistochemicznym wykazano obecność nacieków limfocytów T CD3+ zarówno w bioptatach błony śluzowej żołądka, jak i części pozaopuszkowej dwunastnicy. pl
dc.abstract.en Introduction: Coeliac disease is a chronic inflammatory disorder of the gastrointestinal tract, of autoimmune etiology, in genetically predisposed persons. The role of the gastric lesions and their influence on the clinical course of that disease have not been explained. Aim: To evaluate the frequency of morphological lesions in the gastric mucosa in adults with coeliac disease and their effect on the clinical picture of gluten enteropathy. Material and methods: Ninety patients, including 35 patients with coeliac disease and 55 with dyspeptic symptoms (control group) were examined. Clinical studies comprised history of disease, physical examination, blood tests and gastroscopies. Biopsies from the gastric and distal part of the duodenal mucosa were stained with haematoxylin-eosin, for estimation of the intensity of mucosal changes and a count of the intraepithelial lymphocytes (IEL). Immunohistochemical studies with anti-CD3 antibodies were performed for the identification of CD3+ lymphocytes. Results: An increased number of IEL was observed in coeliac patients treated as well as not treated with gluten, compared with the control group. Lymphocytic gastritis (LG) was observed in 8.6% of coeliac patients. Patients with coeliac disease and LG presented intense dyspeptic symptoms. Presence of CD3+ T lymphocytes was revealed in the gastric and duodenal mucosa with immunohistochemical staining. Conclusions: Morphological lesions in the gastric mucosa belong to gastroenteropathy in the course of coeliac disease and may induce dyspeptic symptoms. Taking biopsies from the distal part of the duodenum in patients with dyspeptic symptoms should be considered. pl
dc.subject.pl celiakia pl
dc.subject.pl limfocytarne zapalenie żołądka pl
dc.subject.pl dyspepsja pl
dc.subject.en coeliac disease pl
dc.subject.en lymphocytic gastritis pl
dc.subject.en dyspepsia pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.5114/pg.2012.32068 pl
dc.identifier.eissn 1897-4317 pl
dc.title.journal Przegląd Gastroenterologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Gastroenterologii i Hepatologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Dietetyki Klinicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa