Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Titanium(IV) enolates of 2-nitrocarboxylic esters and their oxidative chlorination : a convenient route to α-chloro-α-nitrocarboxylates

Titanium(IV) enolates of 2-nitrocarboxylic esters ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Cież, Dariusz [SAP11016140] pl
dc.contributor.author Kalinowska-Tłuścik, Justyna [SAP12019196] pl
dc.date.accessioned 2015-09-10T10:33:17Z
dc.date.available 2015-09-10T10:33:17Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0936-5214 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15521
dc.language eng pl
dc.title Titanium(IV) enolates of 2-nitrocarboxylic esters and their oxidative chlorination : a convenient route to α-chloro-α-nitrocarboxylates pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 267-271 pl
dc.abstract.en A new method for the synthesis of 2-chloro-2-nitrocarboxylic esters from 2-nitrocarboxylates is described. The procedure consists of the oxidative chlorination of titanium(IV) enolates of 2-nitro esters in the presence of ammonium nitrate. Esters of 2-chloro-2-nitrocarboxylic acids are formed in very good to quantitative yields. Application of this method for the chlorination of α,α′-dinitrodicarboxylates leads to α,α′-dichloro-α,α′-dinitrocarboxylic esters with high meso-diastereoselectivity. The absence of ammonium nitrate from the reaction mixture affects the reduction of nitro groups and leads to partial transformation of 2-nitrocarboxylic esters into 2-(hydroxyimino)carboxylates. pl
dc.subject.en oxidative chlorination pl
dc.subject.en diastereo­selectivity pl
dc.subject.en titanium enolates pl
dc.subject.en esters pl
dc.subject.en transition states pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 30 pl
dc.identifier.doi 10.1055/s-0031-1290081 pl
dc.identifier.eissn 1437-2096 pl
dc.title.journal Synlett pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Organicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 30


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach