Jagiellonian University Repository

Przeciwciała monoklonalne w terapii celowanej

pcg.skipToMenu

Przeciwciała monoklonalne w terapii celowanej

Show full item record

dc.contributor.author Powroźnik, Beata [USOS38266] pl
dc.contributor.author Kubowicz-Kwaśny, Paulina [USOS37525] pl
dc.contributor.author Pękala, Elżbieta [SAP20001145] pl
dc.date.accessioned 2020-05-04T11:09:35Z
dc.date.available 2020-05-04T11:09:35Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0032-5449 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155182
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Przeciwciała monoklonalne w terapii celowanej pl
dc.title.alternative Monoclonal antibodies in targeted therapy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 663-673 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 672-673. Na pub. aut. podpis.: Paulina Kubowicz. pl
dc.identifier.weblink https://phmd.pl/resources/html/article/details?id=55168 pl
dc.abstract.pl Terapia celowana jest nową metodą terapeutyczną polegającą na hamowaniu określonych szlaków molekularnych. Główną rolę w nowoczesnej terapii odgrywają przeciwciała monoklonalne, zaliczane do grupy leków biologicznych. Warunkiem powodzenia leczenia ukierunkowanego molekularnie jest zdefiniowanie właściwego „celu molekularnego”, dobranie odpowiedniego leku aktywnego wobec określonego „celu” oraz wyselekcjonowanie grupy chorych, która odnosi korzyści z leczenia. Wprowadzenie do terapii leków ukierunkowanych na cele molekularne przyczyniło się do poprawy wyników leczenia wielu ciężkich i przewlekłych schorzeń. Chociaż swoiste dla nich działania niepożądane są uważane za mniej nasilone i lepiej tolerowane niż indukowane przez standardową terapię, są przyczyną innych niepożądanych objawów, także mogących czasami zagrażać życiu pacjenta. Odpowiedni dobór chorych i monitorowanie leczenia znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia niebezpiecznych dla życia powikłań. Jednak nadal bardzo niewiele wiemy o odległych powikłaniach leczenia molekularnego. W USA i Europie zarejestrowano około 31 terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, 160 dopuszczono do badań klinicznych. W pracy przedstawiono terapeutyczne przeciwciała monoklonalne stosowane obecnie w terapii. pl
dc.abstract.en Targeted therapy is a new therapeutic method consisting in the inhibition of specific molecular pathways. In modern therapy, the key role is played by monoclonal antibodies, included in the group of biological agents. The success of molecularly targeted therapy is to define the proper “molecular target”, selecting the right drug active against a specific “target” and selecting a group of patients who benefit from treatment. Introduction of targeted therapy resulted in improved results of the treatment of many serious and chronic diseases. In general, targeted molecular therapies have good toxicity profiles, but some patients are exquisitely sensitive to these drugs and can develop particular and severe toxicities. Patient selection and proper monitoring significantly decrease the risk of life-threatening adverse events. Data concerning late side effects are still unavailable because of the short follow-up of molecularly targeted therapy. Currently in the U.S. and Europe there are approximately 31 registered therapeutic monoclonal antibodies, while 160 are subjected to clinical trials. This paper presents an overview of therapeutic monoclonal antibodies currently used in therapy and the present state of knowledge about them. pl
dc.subject.pl leki biologiczne pl
dc.subject.pl przeciwciała monoklonalne pl
dc.subject.pl cel molekularny pl
dc.subject.pl terapia celowana pl
dc.subject.en biological drugs pl
dc.subject.en monoclonal antibodies pl
dc.subject.en molecular target pl
dc.subject.en targeted therapy pl
dc.description.volume 66 pl
dc.identifier.doi 10.5604/17322693.1009980 pl
dc.identifier.eissn 1732-2693 pl
dc.title.journal Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-04 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne