Jagiellonian University Repository

Rola receptorów zmiataczy klasy A, SR-A i MARCO, w układzie odpornościowym : część 2 : udział w rozpoznaniu i fagocytozie patogenów oraz w stymulacji odpowiedzi immunologicznej

pcg.skipToMenu

Rola receptorów zmiataczy klasy A, SR-A i MARCO, w układzie odpornościowym : część 2 : udział w rozpoznaniu i fagocytozie patogenów oraz w stymulacji odpowiedzi immunologicznej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne