Jagiellonian University Repository

Immunoregulacja poprzez interferencyjny RNA : mechanizmy, rola, perspektywy

pcg.skipToMenu

Immunoregulacja poprzez interferencyjny RNA : mechanizmy, rola, perspektywy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne