Jagiellonian University Repository

Progressive bradycardia with increasing doses of dobutamine leading to stress echo interruption

pcg.skipToMenu

Progressive bradycardia with increasing doses of dobutamine leading to stress echo interruption

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa