Jagiellonian University Repository

"X, not Y" construction, copular clauses and expressive NN juxtapositions in Polish

pcg.skipToMenu

"X, not Y" construction, copular clauses and expressive NN juxtapositions in Polish

Show full item record

dc.contributor.author Cetnarowska, Bożena pl
dc.date.accessioned 2020-04-30T15:38:03Z
dc.date.available 2020-04-30T15:38:03Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155127
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "X, not Y" construction, copular clauses and expressive NN juxtapositions in Polish pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-58 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 56-58 pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego artykułu jest analiza zdań ekspresywnych w języku polskim, których przykładami są zdania: Idiota, nie kierowca! oraz Potwór, nie matka! Omówiono wariantywność konstrukcji "X, nie Y". Przedstawiono jej obligatoryjne oraz fakultatywne elementy. Podkreślono różnicę między emfatyczną konstrukcją "X, nie Y" a nie-emfatycznymi zdaniami przeczącymi kopulatywnymi (łącznymi). Ponadto omówiono związek pomiędzy analizowaną konstrukcją a rzeczownikowymi zestawieniami ekspresywnymi, takimi jak kierowca idiota oraz matka potwór. Uwzględniono semantyczno-składniową klasyfikację wyrazów złożonych (por. Scalise i Bisetto 2009) oraz odwracalność szyku leksemów wielowyrazowych. Wykazano, że w przypadku wybranych typów zestawień rzeczownikowych ich elementy składniowe mogą się pojawić w konstrukcji "X, nie Y". pl
dc.abstract.en This paper examines expressive sentences in Polish, such as Idiota, nie kierowca! (lit. idiot, not driver) 'an idiot of a driver' and Potwór, nie matka! (lit. monster, not mother) 'a monster of a mother'. Variants of the "X, not Y" construction, its optional and obligatory elements are identifi ed. Differences are emphasised between the emphatic "X, not Y construction"and non-emphatic negative copular clauses. Moreover, relatedness is discussed between expressive NN juxtapositions, such as kierowca idiota (lit. driver idiot) 'an idiot of a driver' or matka potwór (lit. mother monster) 'a monster of a mother', and the "X, not Y" construction. Semantic-structural types of expressive NN juxtapositions are considered, following the cross-linguistic classification of multiword units proposed by Scalise and Bisetto (2009). The reversibility of NN juxtapositions is taken into account as well. The question is addressed which types of juxtapositions allow their constituents to appear in the "X, not Y" construction. pl
dc.subject.pl rzeczownikowe zestawienia ekspresywne pl
dc.subject.pl konstrukcje emfatyczne pl
dc.subject.pl zdania kopulatywne pl
dc.subject.en N+N expressive juxtapositions pl
dc.subject.en emphatic constructions pl
dc.subject.en copular clauses pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.20.002.11959 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa