Jagiellonian University Repository

Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej

pcg.skipToMenu

Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej

Show full item record

dc.contributor.author Wójcik-Tabol, Patrycja [SAP11018118] pl
dc.contributor.author Górecka-Nowak, Anna pl
dc.contributor.author Nowak, Grzegorz J. pl
dc.date.accessioned 2020-04-30T15:01:54Z
dc.date.available 2020-04-30T15:01:54Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0033-2151 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155124
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej pl
dc.title.alternative Preliminary petrological and palinological characteristics of coal clasts from the Menilite Formation of the Silesian Unit pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 200-203 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 203 pl
dc.subject.en coal-bearing conglomerate pl
dc.subject.en vitrinite pl
dc.subject.en liptinite pl
dc.subject.en inertinite pl
dc.subject.en palynofacies pl
dc.subject.en miospores pl
dc.description.volume 67 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.7306/2019.21 pl
dc.identifier.eissn 2299-002X pl
dc.title.journal Przegląd Geologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa