Jagiellonian University Repository

Triada : jakość, innowacje, etyka

pcg.skipToMenu

Triada : jakość, innowacje, etyka

Show full item record

dc.contributor.author Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.date.accessioned 2014-09-27T20:48:54Z
dc.date.available 2014-09-27T20:48:54Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0137-8651 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1550
dc.language pol pl
dc.title Triada : jakość, innowacje, etyka pl
dc.title.alternative The triad of quality, innovations and ethics - interrelations and practical recommendations pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 22-25 pl
dc.abstract.pl W artykule omówiono zależności zachodzące w triadzie: jakość-innowacje-etyka. Wskazano na czynniki determinujące proste układy: jakość-innowacje. Omówiono problemy etyczne związane z podejmowaniem działalności innowacyjnej; zaakcentowano potrzebę powrotu do tradycyjnych wartości i zasad zarządzania przez jakość. pl
dc.abstract.en The article presents the relations within the triad of quality-innovations-ethics. Factors determining simple quality-innovations configurations are identified. Ethical problems related to the undertaking of innovative activity are discussed. The author stresses the necessity to return to traditional values and quality management principles. pl
dc.description.volume 44 pl
dc.description.number 7/8 pl
dc.title.journal Problemy Jakości pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)