Jagiellonian University Repository

Red cell deformability in patients with chronic atheromatous ischemia of the legs

pcg.skipToMenu

Red cell deformability in patients with chronic atheromatous ischemia of the legs

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa