Jagiellonian University Repository

Prognostic value of p53 expression in Wilms’ tumor in children

pcg.skipToMenu

Prognostic value of p53 expression in Wilms’ tumor in children

Show full item record

dc.contributor.author Skotnicka-Klonowicz, Grażyna pl
dc.contributor.author Kobos, Józef pl
dc.contributor.author Łoś, Elżbieta pl
dc.contributor.author Trejster, Ewa pl
dc.contributor.author Szymik-Kantorowicz, Sabina [SAP20011305] pl
dc.contributor.author Daszkiewicz, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-04-30T10:17:16Z
dc.date.available 2020-04-30T10:17:16Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 1234-1010 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155016
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prognostic value of p53 expression in Wilms’ tumor in children pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1224-1229 pl
dc.identifier.weblink https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/508109 pl
dc.subject.en Wilms’ tumor pl
dc.subject.en prognostic value pl
dc.subject.en p53 expression pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 6 pl
dc.identifier.eissn 1643-3750 pl
dc.title.journal Medical Science Monitor pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-30 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 508109 pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa