Jagiellonian University Repository

Bimodal influence of plasma estradiol on relation between insulin-like growth factor-I (IGF-I) and estradiol in women

pcg.skipToMenu

Bimodal influence of plasma estradiol on relation between insulin-like growth factor-I (IGF-I) and estradiol in women

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa