Jagiellonian University Repository

J-PET Monte Carlo simulations for time-reversal symmetry test in ortho-positronium decay

pcg.skipToMenu

J-PET Monte Carlo simulations for time-reversal symmetry test in ortho-positronium decay

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa