Jagiellonian University Repository

In memory of Professor Józef Markowski, an anatomist from Lvov

pcg.skipToMenu

In memory of Professor Józef Markowski, an anatomist from Lvov

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa