Jagiellonian University Repository

The ossified interclinoid ligament

pcg.skipToMenu

The ossified interclinoid ligament

Show full item record

dc.contributor.author Skrzat, Janusz [SAP20001139] pl
dc.contributor.author Szewczyk, Rafał [USOS188310] pl
dc.contributor.author Walocha, Jerzy [SAP20001143] pl
dc.date.accessioned 2020-04-29T12:05:24Z
dc.date.available 2020-04-29T12:05:24Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 0015-5659 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154906
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The ossified interclinoid ligament pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 242-245 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/16091/12729 pl
dc.subject.en calcification pl
dc.subject.en clinoid processes pl
dc.subject.en taenia interclinoidea pl
dc.subject.en sellar bridge pl
dc.subject.en sphenoid bone pl
dc.description.volume 65 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 1644-3284 pl
dc.title.journal Folia Morphologica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa