Jagiellonian University Repository

An anatomical study of the pterygoalar bar and the pterygoalar foramen

pcg.skipToMenu

An anatomical study of the pterygoalar bar and the pterygoalar foramen

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa  Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa