Jagiellonian University Repository

Hydrology of the Tatra Mountains : local and regional significance

pcg.skipToMenu

Hydrology of the Tatra Mountains : local and regional significance

Show full item record

dc.contributor.author Holko, Ladislav pl
dc.contributor.author Pociask-Karteczka, Joanna [SAP11010767] pl
dc.contributor.editor Pociask-Karteczka, Joanna [SAP11010767] pl
dc.date.accessioned 2020-04-28T16:23:07Z
dc.date.available 2020-04-28T16:23:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64089-51-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154831
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Hydrology of the Tatra Mountains : local and regional significance pl
dc.title.alternative Lokalne i regionalne hydrologiczne znaczenie Tatr pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University pl
dc.description.physical 27-40 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: 2nd International Tatra Hydrological Workshop "Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region" (10-13.06.2019, Zakopane) pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=000244&notka= pl
dc.identifier.weblink http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000244?&menu=3&nr=000244_01&brf=summary pl
dc.subject.en "water tower" pl
dc.subject.en water balance and its components pl
dc.subject.en Carpathian Mountains pl
dc.title.container Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-24 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 13; liczba stron 80; liczba arkuszy wydawniczych 10; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa