Jagiellonian University Repository

Professor Andrzej Skawina (1934–2002)

pcg.skipToMenu

Professor Andrzej Skawina (1934–2002)

Show full item record

dc.contributor.author Walocha, Jerzy [SAP20001143] pl
dc.contributor.author Gorczyca, Janusz [SAP20000517] pl
dc.contributor.author Skrzat, Janusz [SAP20001139] pl
dc.contributor.author Sokołowska-Pituchowa, Janina pl
dc.date.accessioned 2020-04-28T12:04:19Z
dc.date.available 2020-04-28T12:04:19Z
dc.date.issued 2003 pl
dc.identifier.issn 0015-5659 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154796
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Professor Andrzej Skawina (1934–2002) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-9 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/16394/13031 pl
dc.subject.pl Andrzej Skawina pl
dc.subject.en Andrzej Skawina pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1644-3284 pl
dc.title.journal Folia Morphologica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa