Jagiellonian University Repository

The structural abnormality of myeloma immunoglobulins tested by Congo red binding

pcg.skipToMenu

The structural abnormality of myeloma immunoglobulins tested by Congo red binding

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa