Jagiellonian University Repository

Ochrona brzegów rany przed zakażeniem przy użyciu retraktora ran operacyjnych Alexis

pcg.skipToMenu

Ochrona brzegów rany przed zakażeniem przy użyciu retraktora ran operacyjnych Alexis

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa