Jagiellonian University Repository

Wspomnienie o Profesorze Michale Chorośnickim

pcg.skipToMenu

Wspomnienie o Profesorze Michale Chorośnickim

Show full item record

dc.contributor.author Dziwisz, Dominika [SAP14007826] pl
dc.date.accessioned 2020-04-27T15:54:07Z
dc.date.available 2020-04-27T15:54:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1733-2680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154664
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Wspomnienie o Profesorze Michale Chorośnickim pl
dc.title.alternative In memory Professor Michał Chorośnicki pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 211-212 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/28153 pl
dc.identifier.weblink https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-4/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr4-dziwisz.pdf pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.34697/2451-0610-ksm-2019-4-013 pl
dc.identifier.eissn 2451-0610 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia Międzynarodowe pl
dc.title.volume Edukacja praw człowieka : osiągnięcia i wyzwania na przyszłość = Human rights education : achievements and challenges for future pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska