Jagiellonian University Repository

Treatment of acute renal failure (ARF) and oliguria/anuria in three prematurely delivered infants with fenoldopam : three cases report

pcg.skipToMenu

Treatment of acute renal failure (ARF) and oliguria/anuria in three prematurely delivered infants with fenoldopam : three cases report

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa