Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Akbar the Great (1542-1605) and Christianity : between religion and politics

Akbar the Great (1542-1605) and Christianity : between ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska