Jagiellonian University Repository

Psychospołeczne problemy samobójstw

pcg.skipToMenu

Psychospołeczne problemy samobójstw

Show full item record

dc.contributor.author Szymańczak, G. pl
dc.contributor.author Kozłowska, D. pl
dc.contributor.author Lishchynskyy, Y. pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.contributor.author Brukwicka, I. pl
dc.contributor.author Wojciechowska, M. pl
dc.date.accessioned 2020-04-27T08:54:40Z
dc.date.available 2020-04-27T08:54:40Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154612
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Psychospołeczne problemy samobójstw pl
dc.title.alternative Psychosocial suicidal problems pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 20-22 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2012_1/201214.pdf pl
dc.abstract.pl Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa poddając analizie pojęcie i podział samobójstw, psychologiczne i kliniczno-psychiatryczne aspekty samobójstw oraz biologiczne markery samobójstw. pl
dc.abstract.en The authors have reviewed the literature on the subject, analyzing the concept of suicide and the division of its types as well as is psychological, clinical and psychiatric aspects and biological markers. pl
dc.subject.pl samobójstwa pl
dc.subject.pl aspekty psychologiczno-kliniczno-psychiatryczne pl
dc.subject.en suicides pl
dc.subject.en psychological pl
dc.subject.en clinical and psychiatric aspects pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 0,32 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa