Jagiellonian University Repository

Sankcje finansowe wymierzane państwom członkowskim na mocy art. 228 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)

pcg.skipToMenu

Sankcje finansowe wymierzane państwom członkowskim na mocy art. 228 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa