Jagiellonian University Repository

Niepłodność męska indukowana lekami

pcg.skipToMenu

Niepłodność męska indukowana lekami

Show full item record

dc.contributor.author Skowron, Beata [SAP20008780] pl
dc.contributor.author Juszczak, Kajetan [SAP20008812] pl
dc.contributor.author Thor, Piotr [SAP20000739] pl
dc.date.accessioned 2020-04-22T13:39:54Z
dc.date.available 2020-04-22T13:39:54Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0015-5616 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154378
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Niepłodność męska indukowana lekami pl
dc.title.alternative Drug induced man infertility pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-106 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/Content/87473/mainfile.pdf pl
dc.subject.pl niepłodność męska pl
dc.subject.pl farmakoterapia pl
dc.subject.en male infertility pl
dc.subject.en pharmacotherapy pl
dc.description.volume 51 pl
dc.description.number 1-4 pl
dc.title.journal Folia Medica Cracoviensia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-22 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Patofizjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0