Jagiellonian University Repository

Hypotensive effects of statins : a place for hydrogen sulfide in the puzzle?

pcg.skipToMenu

Hypotensive effects of statins : a place for hydrogen sulfide in the puzzle?

Show full item record

dc.contributor.author Wiliński, Bogdan [SAP20000556] pl
dc.contributor.author Wiliński, Grzegorz pl
dc.contributor.author Somogyi, Eugeniusz [SAP20000422] pl
dc.date.accessioned 2020-04-22T13:02:50Z
dc.date.available 2020-04-22T13:02:50Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0015-5616 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154366
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Hypotensive effects of statins : a place for hydrogen sulfide in the puzzle? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-43 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/Content/87456/mainfile.pdf pl
dc.subject.pl statyny pl
dc.subject.pl ciśnienie tętnicze krwi pl
dc.subject.pl nadciśnienie tętnicze pl
dc.subject.pl siarkowodór pl
dc.subject.pl nerka pl
dc.subject.pl mysz pl
dc.subject.en statins pl
dc.subject.en blood pressure pl
dc.subject.en arterial hypertension pl
dc.subject.en hydrogen sulfide pl
dc.subject.en kidney pl
dc.subject.en mouse pl
dc.description.volume 51 pl
dc.description.number 1-4 pl
dc.title.journal Folia Medica Cracoviensia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-22 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0