Jagiellonian University Repository

Early neurorehabilitation in a patient with severe traumatic brain injury to the frontal lobes

pcg.skipToMenu

Early neurorehabilitation in a patient with severe traumatic brain injury to the frontal lobes

Show full item record

dc.contributor.author Pąchalska, Maria pl
dc.contributor.author Moskała, Marek [SAP20000192] pl
dc.contributor.author MacQueen, Bruce Duncan pl
dc.contributor.author Polak, Jarosław [SAP20002379] pl
dc.contributor.author Wilk-Frańczuk, Magdalena [SAP20017726] pl
dc.date.accessioned 2020-04-22T12:43:47Z
dc.date.available 2020-04-22T12:43:47Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1234-1010 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154357
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Early neurorehabilitation in a patient with severe traumatic brain injury to the frontal lobes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical CS157-CS167 pl
dc.identifier.weblink https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/881285 pl
dc.subject.en neurostimulation pl
dc.subject.en frontal syndrome pl
dc.subject.en executive dysfunction pl
dc.subject.en Community-Based Rehabilitation pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 12 pl
dc.identifier.eissn 1643-3750 pl
dc.title.journal Medical Science Monitor pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-22 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 881285 pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa