Jagiellonian University Repository

Struktury porządku wewnętrznego polskich partii politycznych

pcg.skipToMenu

Struktury porządku wewnętrznego polskich partii politycznych

Show full item record

dc.contributor.author Borowiec, Piotr [SAP11017655] pl
dc.contributor.editor Szlachta, Bogdan [SAP11013258] pl
dc.date.accessioned 2020-04-21T16:49:55Z
dc.date.available 2020-04-21T16:49:55Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7571-144-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154292
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Struktury porządku wewnętrznego polskich partii politycznych pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM pl
dc.description.physical 163-177 pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/318 pl
dc.description.volume 1 pl
dc.title.container Myśl i polityka : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-08 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska