Jagiellonian University Repository

Adwokat diabła, czyli biografia (prze)pisana : "Zmagania o Beksińskiego" Piotra Dmochowskiego

pcg.skipToMenu

Adwokat diabła, czyli biografia (prze)pisana : "Zmagania o Beksińskiego" Piotra Dmochowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Węgrzyn, Klaudia [USOS158828] pl
dc.contributor.editor Bocheński, Tomasz P. pl
dc.date.accessioned 2020-04-20T23:26:45Z
dc.date.available 2020-04-20T23:26:45Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154208
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154208
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Adwokat diabła, czyli biografia (prze)pisana : "Zmagania o Beksińskiego" Piotra Dmochowskiego pl
dc.title.alternative Devil’s advocate or biography (re)written : Piotr Dmochowski’s "Zmagania o Beksińskiego" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wiele Kropek pl
dc.description.physical 115-124 pl
dc.abstract.pl Tekst stanowi krytyczną analizę wznowienia książki "Zmagania o Beksińskiego" (2016) autorstwa Piotra Dmochowskiego - wieloletniego marszanda i przyjaciela artysty. Autorka poddaje analizie sposoby kreacji Beksińskiego jako artysty oraz autokreacji Dmochowskiego jako marszanda. Zestawia gesty tożsamościotwórcze, narracje pamięciowe i strategie marketingowe w budowaniu dwóch, na pierwszy rzut oka, komplementarnych wizerunków. pl
dc.abstract.en The aim of the essay is to analyze the newest reprint of "Zmagania o Beksińskiego" [Struggle for Beksiński] (2016) book written by Piotr Dmochowski - long-term art dealer and friend of Zdzisław Beksiński. Critically examines creation of Beksiński as an artist and Dmochowski as an art dealer against the criteria of self-awareness, identity, memory, remembrance, promotion and marketing - recreating two similar and yet different images. pl
dc.subject.pl Zdzisław Beksiński pl
dc.subject.pl Piotr Dmochowski pl
dc.subject.pl Zmagania o Beksińskiego pl
dc.subject.pl tożsamość pl
dc.subject.en Zdzisław Beksiński pl
dc.subject.en Piotr Dmochowski pl
dc.subject.en Zmagania o Beksińskiego pl
dc.subject.en identity pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-949010-6-6 pl
dc.title.container Tożsamość w dobie przemian pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 7; liczba stron 129; liczba arkuszy wydawniczych 7; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska