Jagiellonian University Repository

Listy Jana Januszowskiego do Marcina Kromera i Tomasza Płazy dotyczące produkcji "Missale Varmiense" (1587) w Drukarni Łazarzowej

pcg.skipToMenu

Listy Jana Januszowskiego do Marcina Kromera i Tomasza Płazy dotyczące produkcji "Missale Varmiense" (1587) w Drukarni Łazarzowej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa