Jagiellonian University Repository

"Compliance" w cukrzycy : cel czy droga do sukcesu?

pcg.skipToMenu

"Compliance" w cukrzycy : cel czy droga do sukcesu?

Show full item record

dc.contributor.author Zozulińska-Ziółkiewicz, Dorota pl
dc.contributor.author Wolnik, Bogumił pl
dc.contributor.author Wender-Ożegowska, Ewa pl
dc.contributor.author Małecki, Maciej [SAP20001383] pl
dc.contributor.author Krętowski, Adam pl
dc.contributor.author Koblik, Teresa pl
dc.contributor.author Gumprecht, Janusz pl
dc.contributor.author Gajos, Grzegorz [SAP20009945] pl
dc.contributor.author Franek, Edward pl
dc.contributor.author Fichna, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-04-20T08:04:35Z
dc.date.available 2020-04-20T08:04:35Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2451-0971 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154122
dc.language pol pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Compliance" w cukrzycy : cel czy droga do sukcesu? pl
dc.title.alternative "Compliance" in diabetes : target or way to success? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 38-45 pl
dc.description.additional Wersja oryginalna art. dostępna: 10.5603/DK.2016.0006. pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/article/view/47019/33862 pl
dc.abstract.pl Termin compliance wiąże się z prowadzeniem postępowania terapeutycznego, przede wszystkim w odniesieniu do chorób przewlekłych. Jego definicja ewoluowała jednak wraz z rozwojem współczesnej medycyny. W ostatniej dekadzie wizja relacji pomiędzy pacjentem i lekarzem uległa znaczącej zmianie. Coraz większe znaczenie dla odniesienia sukcesu terapeutycznego przypisywane jest indywidualizacji postępowania oraz uwzględnieniu w nim perspektywy i preferencji chorego. Celem niniejszego opracowania jest próba znalezienia współczesnej definicji terminu compliance w cukrzycy oraz określenie elementów mających wpływ na znalezienie indywidualnej drogi współpracy z pacjentem, a w efekcie częstsze osiąganie sukcesów klinicznych. Opracowanie stanowi podsumowanie tematycznej dyskusji autorów, uwzględniającej zarówno dostępne publikacje medyczne odnoszące się do poruszanych tematów, jak i wieloletnie własne doświadczenie kliniczne. pl
dc.abstract.en In medicine, the term “compliance” is associated with medical practice and guidance, especially in relation to chronic diseases. Its definition has evolved with the development of modern medicine. In the last decade, the relationship between patient and doctor has changed significantly. The increasing importance of therapeutic success is attributed to the personalization of medicine and the consideration of patients’ perspectives and preferences. The purpose of this manuscript is to find a modern definition of the term “compliance” in relation to diabetes and to determine what elements of personalized medicine can be incorporated into patient care to improve overall clinical success. In this article, the authors discuss the topics of “compliance” and personalized medicine in diabetes care taking into account both available medical publications as well as many years of the authors’ own clinical experience. pl
dc.subject.pl diabetes pl
dc.subject.pl compliance pl
dc.subject.pl patient pl
dc.subject.pl individualization pl
dc.subject.en cukrzyca pl
dc.subject.en współpraca pl
dc.subject.en pacjent pl
dc.subject.en indywidualizacja pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.eissn 2451-2095 pl
dc.title.journal Diabetologia Praktyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-20 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.subtype Translation pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode